Ochranu vašeho soukromí bereme vážně, proto si prosím najděte čas na seznámení s našimi postupy.

Společnost Build Point s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁME

Zpravidla dochází ke zpracování těchto údajů: název obchodní společnosti, IČ, DIČ, fakturační adresa, dodací adresa, jméno a příjmení, titul, pracovní pozice, e-mail, telefon.

Osobní údaje používáme vždy pouze k účelu, ke kterému nám byly sděleny.

MARKETINGOVÁ SDĚLENÍ

Kontaktní údaje (e-mail, případně telefon) našich klientů a uživatelů využíváme za účelem šíření obchodních sdělení, týkajících se pouze našich vlastních produktů a služeb. Jedná se vesměs o produkty a služby podobné těm, které jsme již zákazníkům v minulosti poskytli nebo o ně projevili zájem. Tyto kontakty můžeme pro zasílání použít tehdy, pokud adresát toto využití již původně neodmítl.

Zákazníci se mohou jednoduše a rychle odhlásit z odběru obchodních sdělení a newsletterů, a to buď kliknutím na odkaz v patičce příchozího e-mailu nebo zasláním svého nesouhlasu na e-mailovou adresu [email protected]. Podmínky zasílání obchodních sdělení podrobněji upravuje ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů.

Dále bychom rádi zdůraznili, že ne každá zpráva, kterou od nás dostanete, je obchodním sdělením. V rámci poskytování dané služby je někdy třeba s uživateli i klienty komunikovat a při velkém množství adresátů to není možné provést jinak, než zasláním hromadného e-mailu. V rámci této komunikace tedy některé zaslané zprávy obchodním sdělením nejsou (například upozornění na změnu obchodních podmínek).

PRÁVA ZÁKAZNÍKŮ

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce
  • dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

Dne 23. 5. 2018

Jednatel společnosti Build Point s. r. o.